Illustrerad Vetenskap + WiFi-mikroskop

Läs mer om Illustrerad Vetenskap här!


Illustrerad Vetenskap + WiFi-mikroskopUnderhålla och utmanas, och förstå världen som omger dig. Gå in på en upptäcktsresa – från jordens djupaste rav till universets yttre gränser! Just nu kan du beställa 2 nr av Illustrerad Vetenskap + WiFi-mikroskop för 99,50 kr + 39,50 kr i porto och exp.

Bli underhållen och utmanad, och förstå den värld som omger dig. Följ med på upptäcktsresa – från jordens djupaste ravin till universums yttersta gränser. Se fram emot senaste nytt från forskarnas frontlinje och spännande berättelser om nya tekniska genombrott. Till dem får du samtidigt också alltid en vetenskaplig förklaring.